Re: A propos tego zdjecia

Re: A propos tego zdjecia

PiSem! Tak brzmi odpowiedz!„We Francji szykuje się mała zmiana kodeksu cywilnego, która będzie oznaczać wielką zmianę cywilizacyjną.”

40angel, tzn Arek

Comments are closed.