Re: manipulacja

Re: manipulacja

8ar8ara napisała:

> „Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę” – czy to hasło to nie manipulacja? Bo roz

> umiem, ze chciano powiedzieć: „Nie zabijam i nie kradnę, choć nie wierzę”.

I właśnie to, że „rozumiesz że chciano powiedzieć” to co napisałaś powyżej, jest najlepszą ilustracją tego, do jakiego stopnia i w jakim kierunku organizacje religijne manipuluja Twoją świadomością.Vive la Reine!

d_d

Comments are closed.