Re: Marsz, ty znów na manowce! Artusiu, co ty wid

Re: Marsz, ty znów na manowce! Artusiu, co ty wid

8ar8ara napisała:

> gadagad napisała:

>

> > W judaiźmie żydówka nie miała żadnych środków własnych. Wszystkie kobiety

> mając

> > e jakieś zabezpieczenie majątkowe, choćby posag, z którego mogły się utrz

> ymać p

> > o oddaleniu jej przez męża, czy własny majątek , Jeżeli były określane ty

> m samy

> > m -pojęciem-, co prostytutki. Jeżeli MM, kobieta z książką, wykształcona,

> była

> > niezależna finansowo, słowem, które określało jej pozycję społeczną, było

> -pros

> > tytutka-, nawet jeśli była dziewicą.

>

> No i? Co chcesz przez to powiedziec?

A no, że mnie kocha.Czas jest duszą świata.

Wszystko co człowiek zwierzętom robi,

wróci na człowieka spowrotem.

(Pythagoras z Samos 570p.n.e.-510p.n.e.)

Comments are closed.