Re: Odbieram ci przyjemność w imię Boga

Re: Odbieram ci przyjemność w imię Boga

Watykańską bandyterię należy zdelegalizować za gwałty, tuszowanie, zawłaszczenia, pranie pieniędzy, fałszerstwa, judzenie, a dopiero gdzieś na końcu za pomylony system wartości wyrażający się między innymi wrogim stosunkiem do antykoncepcji.

Comments are closed.