Re: Polski biskup jawnie o swoim homoseksualiźmie

Re: Polski biskup jawnie o swoim homoseksualiźmie

Klechy katolskie z pewnością nie są zadowolone, że się im owieczki podbiera, w tej sytuacji dziwiłbym się bardziej, gdyby sprzyjali takowym. Ale ten świat religii śmieszny i pełen takich zabawnych spraw…

Comments are closed.