Re: problem z kąpaniem

Re: problem z kąpaniem

U nas trochę pomogła zabawa w kąpanie lali.

Trochę – tj. młoda znów chętnie się kąpie, w kąpieli myje lalę, myje lali głowę, ale swojej głowy dotknąć nie da. Jak zmoczy się jej włosy, to ryczy, że „włosy ją bolą”.

Comments are closed.