Re: Problemy teorii ewolucji…

Re: Problemy teorii ewolucji…

… zmiana teorii uniewaznia ta teorie…?

Zaiscie filozoficzne jest to pytanie?


Comments are closed.