Re: Rozwód bez sądu

Re: Rozwód bez sądu

Skoro małżeństwo zawarło się w formie zgodnego oświadczenia stron złożonego przed kierownikiem USC, to i zrywać powinno się je w taki sam sposób… Gdyby nie głupie regulacje krio tak by to pewnie wyglądało – jak zwykle w stosunkach cywilnych stosunek prawny znosiłoby się w takiej formie, w jakiej się go zawiązało.

S.Mogę przewidzieć ruch gwiazd, ale nie szaleństwo ludzi.

(Isaac Newton)

Comments are closed.