Re: Ulepszanie demokracji – konkurs pomysłów

Re: Ulepszanie demokracji – konkurs pomysłów

teneska napisał:

> Jednakże ja nie napisałam w tytułowej deklaracji, że zamierzam uprzywilejować t

> ych mądrzejszych. Mówiłam, że tych, którzy mają większy wkład w państwową kasę.

> Ci, którzy się nie dokładają, może się tym państwem nie interesują. A może nie

> mają możliwości finansowych.

>

> Jeśli jest to ich wina, bo się nie uczyli, są leniwi, unikają płacenia podatków

> , to nie mam wątpliwości. Nie powinni liczyć na to, że państwo ich uszczęśliwi.

>

> Jeśli to nie ich wina (osoby niepełnosprawne, nieszczęśliwe wypadki), to powinn

> i otrzymywać głos razem z rentą lub pomocą społeczną (przypominam, że emeryci p

> łacą normalne podatki).

Otrzymywać głos? Prawo do głosowania? A kto by go nie otrzymywał?

S.Polen, Polen, über alles! (pol. Polska jest najważniejsza!)

Polen, erwache! (pol. Polsko, obudź się!)

Comments are closed.