Re: zabor mienia ewangelickiego

Re: zabor mienia ewangelickiego

Zlodziejski pomiot. I teraz im zostalo.


Comments are closed.