Re: zepsuty zamek wyajmowane mieszkanie

Re: zepsuty zamek wyajmowane mieszkanie

Punkt, na który się powołujesz, w ogóle nie dotyczy tej sytuacj, tylko zupełnie czego innego. Twój przypadek powinien być uregulowany punktem, w którym mowa, kto ponosi koszty tzw. drobnych napraw. Zwyczajowo te koszty ponosi najemca, choć strony mogą się umówić różnie. W Waszej umowie zdaje się zabrakło tego zapisu. Przeczytaj umowę jeszcze raz, bo może jednak jest. Tak czy owak w przypadku takiej awarii wypadało natychmiast powiadomić o tym wynajmującego. Możesz negocjować pokrycie szkody po połowie, jeśli w umowie nie ma zapisu, kto odpowiada za naprawy, ale w prawie kazdej umowie jest warunek pozostawienia przez najemcę lokalu w stanie niepogorszonym, więc wypadałoby ten zamek raczej odkupić. Na przyszłość zróbcie sobie aneks do umowy.

Comments are closed.