Re: Znieczulica spoleczna

Re: Znieczulica spoleczna

piwi77.0 napisał:

> To idź, zamaluj i pokaż w ten sposób, że nie masz znieczulicy.

Dobrze. Ty zrob to samo.

Comments are closed.